Museum Sydfyn S/I Whistleblower-ordning

Mest stillede spørgsmål

Formålet med denne whistleblowerpolitik er at beskrive, hvordan Museum Sydfyn S/Is whistleblowerordning fungerer og at skabe en præventiv effekt og undgå tilbageholdenhed med indberetning af alvorlige sager.

Whistleblowerordningen kan bruges af Museum Sydfyn S/Is medarbejdere, kunder, leverandører, samarbejdspartnere, selvstændige erhvervsdrivende, aktionærer, direktionsmedlemmer, bestyrelsesmedlemmer, frivillige, lønnede eller ulønnede praktikanter, medarbejdere hos leverandører, underleverandører, tidligere medarbejdere, og nyansatte medarbejdere, hvis arbejdsmæssige forhold endnu ikke er påbegyndt.

Indberetningssystemet kan bruges til at indberette om alle alvorlige forhold, der falder inden for området af de til enhver tid gældende regler om beskyttelse af whistleblowers. Det kan være overtrædelser eller potentielle overtrædelser, såsom overtrædelse af tavshedspligt, misbrug af økonomiske midler, svig, bedrageri, bestikkelse, enhver form for sexchikane, og ulovlige handlinger inden for områder som offentligt udbud, miljøbeskyttelse, og beskyttelse af privatlivets fred og personoplysninger.

Indberetningen vil blive undersøgt af Museum Sydfyn S/I og relevante handlinger vil blive truffet. Indberetteren vil blive holdt underrettet om resultatet af undersøgelsen, så vidt det er muligt, med hensyn til hensynet til sagens fortrolighed. Indberetteren er beskyttet mod repræsentation eller hævn efter lov nr. 1436 om beskyttelse af whistleblowere.

Indberetteren kan vælge at foretage en indberetning anonymt eller med angivelse af sine personlige kontaktoplysninger. Hvis indberetningen er anonym, vil hverken Museum Sydfyn S/I eller en tredjepart som udgangspunkt behandle personoplysninger om indberetter. Medarbejdere i whistleblower-komiteen har tavshedspligt om indberetterens identitet og oplysninger i indberetningen.

Whistleblowerordning er leveret af Whistlepilot ApS